Boligopvarmningen er ofte en af de større udgiftsposter i familiens husholdnings budget. Der bruges rundt regnet 40 procent af det samlede energiforbrug på at holde bygninger og mennesker varme. Når bygninger og brugsvandet skal opvarmes, bør du se på alternative, mere miljøvenlige men ikke mindst billigere løsninger.

Fra 2013 måtte der ikke installeres olie- eller naturgasfyr i nye huse, og fra 2016 må der ikke installeres oliefyr i eksisterende huse.

Med et biobrændselsanlæg (især et træpillefyr) kan der være mange penge at spare på varmeregningen, hvis du eksempelvis skifter fra olie eller naturgas. Prisen på træpiller er rigtig billig. Køber du økonomisk fornuftigt ind om sommeren eller minimum 3 paller fra Tyskland sparer du yderligere meget på prisen på din varme. Leder du efter billige, kvalitets træpiller?

Udover at træpillefyr er en miljømæssigt god opvarmningsform, giver det dig også mulighed for at spare betydeligt på dine varmeudgifter. Forskellige faktorer er med til at afgøre, hvor store dine besparelser på varmeregningen vil blive med et pillefyr som primær opvarmningskilde. Et godt pejlemærke er, at du vil kunne skære halvdelen af din varmeregning, hvis du skifter fra et oliefyr til et pillefyr. Prisen på naturgas har rent lovmæssigt fuldt olieprisen.

Den primære grund til at besparelsen er så stor er, at pillerne er langt billigere end olie. Derudover er et træpillefyr langt mere effektivt i forhold til opvarmning end oliefyret er, idet pillefyret er i stand til at generere mere varme pr. kWh strøm det forbruger. Bruger du i dag et ældre pillefyr eller stokerfyr til opvarmning af dit hus, kan det højst sandsynligt ligeledes betale sig for dig at udskifte det til et nyt, fordi pillefyr hele tiden forbedres og gøres mere effektive. Man kan spare omkring 50 procent på varmeregningen med et træpillefyr.

Investeringen i et træpillefyr er i de fleste tilfælde den mindst mulige i forhold til din besparelse. Et træpillefyr er i mange tilfælde tjent hjem på bare 2 til 4 år, alene ved dine besparelser. Ved at investere i et træpillefyr har man købt en varmeløsning, som er miljøneutral. De nye, moderne træpillefyr er fuldautomatiske, og nærmer sig dermed den komfort, som man har ved olie- og gasfyring.

Nogle frygter generne fra røgen, i lyset af de seneste års udskældning af brændeovne. Men fordi træpillefyr og træpillerne er så effektive i dag, kan man slet ikke sammenligne de to.

Mange vælger en supermiljørigtig løsning og supplerer med et solvarme eller solcelle anlæg. Solvarmeanlægget kan give dig varmt vand om sommeren frem for at køre på træpiller eller el. Mens solcellerne kan give dig et årligt bidrag til elregningen.

Afhængig af størrelsen på solvarmeanlægget, anlægstype og hvor stort et forbrug man har, kan et solvarmeanlæg normalt dække op til ca. 30 procent af varmeforbruget og ca. 60 procent af varmtvandsforbruget i en almindelig bolig. Det skyldes en række faktorer, bl.a. at vi hovedsagelig har brug for varme i husene om vinteren, hvor vi også har mindre sol. Solfangere kombineres derfor med træpillefyr. Fordelen ved at kombinere solfangere med en hovedkedel er, at du i sommerperioden, ca. 4-5 måneder om året, kan slukke helt for kedlen, og udelukkende udnytte varmeforsyningen fra solvarmeanlægget.

Solvarmeanlæg kan i 60-70 % af året fungere som supplement til opvarmning af vand, der kan dække omkring 60 % af varmtvandsforbrug, og 30 % af opvarmning gennem gulvvarme. Miljøomkostningerne er dog meget lave. Ligeledes er der ikke stort behov for vedligeholdelse og pasning af anlægget fra kundes side, hvilket gør det til et attraktivt supplement ved mange nybyggerier

Tilslutningspligten betyder heller ikke nødvendigvis, at et nybyggeri skal tilsluttes fjernvarme, men at der skal betales en årlig fast effektbetaling. Det er dog muligt at søge om fritagelse for tilslutning af fjernvarmen, hvis der er tale om nybyggeri af lavenergihuse under klasse 2020

 

I øjeblikket slår de store elselskaber et slag for varmepumper kan fungere både som en helhedsløsning til opvarmning ved brug af jordvarme, og som et supplement til opvarmning ved en luftluft eller luft-vand varmepumpe. Grunden er nærliggende idet det kræver el (også jordvarme anlæg) og dermed betyder at kunden fortsat er en el-varmekunde. For kunder er der store prismæssige fordele ved brugen af alle pumpetyper – især med de tilskudsmuligheder som selskaberne ofte tilbyder. Til gengæld kan den udendørs enhed være både grim og støjende. Den samlede elregning kommer også tit bag på folk.

Varmepumper fjerner fugten i luften indenfor og giver ofte for tørt indeklima med problemer med tørre øjne, tørre slimhinder og tør hud. Det kan også ødelægge dine dyre arkitektegnede træmøbler. Du kan opleve gulve med sprækker, døre der gaber, og vinduer som går op og i for nemt.

Varmepumper beregnet for centralvarme (luft til vand) anbefales ikke til boliger før 80-erne eller dårligt isolerede ejendomme. Man risikerer, at huset ikke kan varmes ordentligt op, og at udgiften til varme bliver for høj

Et-strengs centralvarmeanlæg har ringere køling og er ofte heller ikke egnet for varmepumper. For hver grad fremløbstemperaturen hæves på centralvarmen falder virkningsgraden typisk 2%. Eks: Er virkningsgraden 3 bliver den kun ca. 2,4 ved forhøjet fremløbstemperatur på 10 grader.

Ulemper ved varmepumper: Ude-delen støjer og kan skæmme husets udseende. Systemet er ikke helt så effektivt som jordvarme, og så kræver det et velisoleret hus for at fungere optimalt. Luft til vand er ca. dobbelt så dyrt som et træpillefyr.