Kontanthjælp kan være en meget uoverskuelig størrelse at skulle til at finde ud af, specielt fordi kravene for at modtage det er strenge og omskiftelige. Du skal have været udsat for noget socialt belastende indenfor ret kort tid og desuden have en ret lille formue at gøre godt med i forvejen. Man skal også konstant søge jobs og tage til aktivitetsworkshops for at forbedre sine jobmuligheder.

Ansøgningsprocessen step by step

Det første der sker, når du skal til at søge kontanthjælp er, at du skal indsende en ansøgning til din kommune. Kommunen vil dernæst vurdere din ansøgning og invitere dig til en samtale senest en uge efter, at du har sendt din ansøgning til dem. Din ansøgning vil så blive færdigbehandlet og du vil til sidst blive erklæret enten jobparat eller aktivitetsparat. Du erklæres jobparat, hvis kommunen vurderer, at du kan komme i arbejde indenfor en kortere periode på 3 måneder. Herefter skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet og være aktivt jobsøgende. Det betyder, at du skal indberette dine jobsøgningsaktiviteter til Jobnet og løbende søge jobs for at beholde din kontanthjælp. Hvis du derimod erklæres aktivitetsparat, vil dine muligheder være nogle andre og du vil få nogle tilbud fra kommunen med henblik på at gøre dig jobparat, så du kan komme tilbage på arbejdsmarkedet.

Satserne for kontanthjælp

Satserne kan være ret forvirrende, fordi de både tager højde for, om du er ung har børn, om du har en indtægt og om du har en ægtefælle, samt din formues størrelse. Kort sagt kan du være sikker på, at du nok ikke vil få den præcise sats, der udbydes, men snarere en personlig sats alt efter dine forhold. Som udgangspunkt vil du dog modtage 11.282 kr. om måneden, hvis du er over 30 år gammel og ikke har børn, 14.993 kr. hvis du har børn og væsentligt mindre, hvis du er ung og er på kontanthjælp. Du skal være tilknyttet jobcentret i perioden og tage imod de tilbud, som kommunen finder til dig, for at opretholde din berettigelse til kontanthjælp.