Hvis du bor i et hus, hvor dine fliser udenfor er medtaget af vejret hen over tiden, skulle du måske til at overveje, om det ikke er ved at være tid til en ordentlig omgang afrensning af dem. En afrensning på et medtaget og beskidt fliseareal, kan friske området særdeles op, og resultatet kan komme til at synes som helt nylagte fliser.
En afrensning af fliser er ikke det sværeste i verden, der skal blot lidt algefjerner og noget knofedt til, så er de som nye – eller er det nu også så nemt, som det lyder?
I denne guide fortæller vi, hvorledes du, på lettest vis, får flotte og helt rene fliser igen. Vi ser også nærmere på, hvordan du hurtigst muligt kan få bugt med de meget grimme fliser, der har ligget uberørt i lidt for mange år.

Disse produkter og redskaber skal du bruge til fliseafrensning

Med hjælp fra tryk og knofedt er det muligt, at få dine fliser rene igen. Det er dog vigtigt, at du sørger for, at vinklen på vandstrålen højst er på 30o i forhold til flisernes belægning, da fuge sandet ellers kan risikere at blive skyllet væk. Den mest skånsomme- og miljøvenlige måde at komme i bugt med urenhederne er ved hjælp af god gammel davs knofedt. Sørg for jævnligt at fjerne alger, mos og andre urenheder med vand og kost. Dette vil påvirke ukrudtet, så det ikke vil formere sig.

Er fliserne mere beskidte, end hvad knofedt og vand kan klare, er der andre muligheder du kan prøve. Køb en skarpkornet, renvasket 0,4 mm flisegrus, der vil fungere lidt ligesom sandpapir. Det kan virke som en længere proces, men på den måde får du også udfyldt de fuger, der måtte trænge til frisk sand.

Algefjerner fås i forskellige varianter og er gode til at fjerne allerede eksisterende alger, samt forebygger nye algeangreb. De fleste algefjernere skal sprayes på fliserne i tørt vejr, hvor det efterfølgende skal have lov til at trænge ned i algerne og virke. Derefter kan det fjernes med vand og knofedt, eller blot blive skyllet væk af regnen.

Forebyg mod alger og ukrudt

Efter en god behandling af dine afrensede fliser, er det en god idé at behandle dem med noget, der vil forebygge nye alge- og ukrudtsangreb.
Som nævnt ovenfor kan fuge sand være med til forebyggelse af ukrudt mellem fliserne, men der findes forskellige typer. Fuge sand kan med dens høje pH-værdi forhindre ukrudtet i at gro op imellem det, da det kan pakke sig hårdt sammen. Det kan også hærde hurtigt op, således der ikke er noget, som ukrudtet kan vokse i.

Mini guide til pletrens af fliser

Rust: Fjernes med rustfjerner med en fordeling af 15 % natriumcitrat og glycerol – mængden skal være lige fordelt. Lad det virke i 2-3 dage, før du skraber rusten væk og vasker over med vand.

Tyggegummi: Opblød tyggegummipletten med rensebenzin og skrab let resterne bort.

Træimprægnering: Er der kommet træimprægnering på fliserne, kan det suges op ved hjælp af en klud eller et stykke papir. Væd papiret med terpentin og overdæk overrådet i et døgn.

Maling: Oliebaseret maling suges op med hjælp fra en klud eller papir og overdækkes i et døgn af savsmuld. Er malingen tør, kan det skrubbes af med sand og en flad sten. Har malingen siddet på fliserne i længere tid, kan det fjernes med en blæselampe.

Olie: Olie på fliser kan suges op med kattegrus, savsmuld eller papir. Væd papir med motor-rens, eller hæld en smule motor-rens ud over kattegruset på den olierede plet. Lad det virke i ét døgn.