På grund af en lavere boligafgift og den lavere økonomiske binding er det typisk lettere at sælge en andelsbolig end en ejerbolig. Især i de to største danske byer Århus og København er der stor efterspørgsel på andelsboliger i særdeleshed fra førstegangskøbere, da det er en god investering at købe en andel frem for at leje en bolig. Her kommer vi ind på nogle af de ting, man skal være opmærksom på, hvis man selv vil sælge sin andelsbolig.

Videreudlejning ikke tilladt

Som sælger af en andel skal du være opmærksom på, at du ikke kan sælge din andel til brug for videreudlejning. Det vil sige, at et forældrekøb heller ikke kan komme på tale, da forældrene jo lejer boligen ud til deres børn. Det er meget forskelligt, hvor let eller svært det er at få solgt en andelsbolig. I de store byer, hvor efterspørgslen er stor, kan et salg gå lynhurtigt. I andre områder er det ikke helt så lige til. Men generelt omsættes andele hurtigt, og det kan derfor være en god ide at forsøge sig med et selvsalg med hjælp fra en advokat, inden man betaler en ejendomsmægler et stort salær. Inden skal du dog lige tjekke andelsforeningens vedtægter. I nogle tilfælde kan det være et krav, at salget skal foregå gennem en mægler.

Fastsættelse af pris

Andelsboligens pris bestemmes af andelsforeningens vedtægter. En prisregulering finder kun sted en gang om året. Er andelsboligerne steget meget i værdi de sidste par år, kan det være en god ide at overveje, om man skal vente med at sælge andelsboligen til efter det næste regnskab. Boligens pris er opført i regnskabet. Til prisen skal lægges de forbedringer, som man har gjort på boligen, mens man har ejet den. Der kan også være forbedringer, som du har videreført efter tidligere ejere. De skal ligeledes tælles med og afskrives per år. I vedtægterne vil der stå, hvilken model man skal bruge til beregningen. For eksempel vil der oftest være en helt fast timepris for, hvad man får for selv at udføre forbedringer. Det er et must, at beregningerne stemmer overens med de eksisterende vedtægters krav. Det kan derfor anbefales at få bestyrelsen til at godkende tallene inden salget.

Energimærkning

For nylig er det blevet et krav at andelsboliger skal have en energimærkning. Andelen må ganske enkelt ikke sættes til salg uden. En energimærkning gælder i 10 år. Er den andel, der skal sælges, opført før 1991, skal der finde en fysisk inspektion sted og det vil øge prisen for energimærkningen. Er andelen fra efter 1991 kan en energikonsulent udarbejde mærkningen ud fra de oplysninger, der er om andelen og behøver således ikke foretage en fysisk inspektion. Det er i udgangspunktet sælgeren, som skal betale for energimærkningen. Dog kommer det an på typen af andelsbolig, om det er bestyrelsen der skal betale, eller om det er ejeren selv. Når det drejer sig om en andelslejlighed skal de være del af en fælles energimærkning, som betales af bestyrelsen. Drejer det sig om en fritliggende eller lav/tæt bebyggelse, skal man selv betale for mærkningen.

Andre rapporter

Når det er en andelsbolig, der skal sælges, er der ikke noget krav om hverken elinstallationsrapport eller tilstandsrapport. Det kan hænde, at en køber ønsker, at der bliver lavet en tilstandsrapport. I sådan et tilfælde kan man for eksempel indgå en aftale om, at køber og sælger deles om udgiften til rapporten. Køberen skal bare være indforstået med, at de rapporterede fejl og mangler ikke umiddelbart udbedres af sælgeren. Det hører under andelsboligforeningen af udbedre disse. Naturligvis kan man rette henvendelse til bestyrelsen og høre om fejlene kan rettes op. Det er dog sjældent,at det kommer på tale at udbedre større skader.