Når man eksempelvis har et ventilationsanlæg i boligen, skal man være opmærksom på, at der kommer mange forskellige partikler med ind, når ventilationsanlægget ventilerer. Dette kan også medføre, at der kommer uønskede partikler ind i form af eksempelvis støvpartikler, som kan give et forholdsvis dårligt indeklima. Derfor kan det være en fordel at have et filter til sit anlæg, således de uønskede partikler sorteres fra, men det er dog vigtigt, at man finder det rette filter og vedligeholder det, således det bibeholder dets gode effekt på indeklimaet.

Valg af filter afhænger af flere forskellige ting

Når man skal vælge filter, er der flere forskellige ting, man skal være opmærksom på, og det er vigtigt, at man finder et filter, der er lavet af samme producent, som anlægget er lavet af. Er dette ikke muligt, kan man være heldig at finde et filter produceret af andre producenter, der passer til anlægget, men det er at foretrække, at filteret og anlægget er udviklet af samme producent. Herudover er det også vigtigt, at filteret størrelsesmæssigt stemmer overens med anlægget. Monterer man et filter, der er for småt, vil de uønskede partikler alligevel slippe gennem filteret, mens et for stort filter vil være næsten umuligt at montere i et anlæg. Herudover findes der også forskellige typer af filtre, hvilket eksempelvis er gældende for G4 filteret, der frasorterer de grove støvpartikler. Har man allergikere i huset, kan det være en fordel, at man vælger et filter, der kan frasortere eksempelvis pollen, således man ikke får allergifremkaldende partikler ind i boligen.

Hvor ofte skal et filter udskiftes?

Det anbefales, at man udskifter et ganske normalt G4-filter 4 gange årligt, da filteret tager mange støvpartikler, som kan være med til at gøre filtreringen meget dårligere. Her skal man i forlængelse af dette være opmærksom på, at det ikke er muligt at rengøre filtre med vand, da det ødelægger filterets evne til at frasortere de givne partikler. Andre typer af filtre fås med en lidt længere holdbarhedstid, da de blot skal udskiftes 1-2 gange årligt. Her skal man være god til at tjekke filteret jævnligt, da det kan være, at filtrene skal udskiftes oftere eller sjældnere end anbefalet. Se mere om filtre til Nilan Comfort 300 her.