En evigt tilbagevenden diskussion verden over er klimaforandringer, der kræver aktive initiativer fra borgerne. Men det kan som den gængse borger være svært at se, hvad man selv kan gøre for at hjælpe udover at gøre små besparelser i CO2-udledningen ved blandt andet at benytte energivenlige pærer, tage cyklen i stedet for bilen, slukke alt lys om natten og så videre.

grøn energi

Vær med til at investere i grøn energi hos Natur-Energi

For at kunne gøre noget mere aktivt i kampen mod klimaforandringer, kan man bl.a. få klimavenlig strøm fra Natur-Energi, da man, hver gang man bruger strøm, er med til at give penge til en ny vindmølle, solcelle eller en anden type af vedvarende energianlæg. Man er ligeledes sikret, at den energi, der kommer ud af stikkontakterne, er skabt på energivenlige og grønne grundlag, hvilket i det store hele kan betyde meget, da det kan mindske forbruget af fossile brændstoffer, der ellers bidrager meget til CO2-udslippet. Det er ligeledes med til at øge efterspørgslen på vedvarende energi, hvilket på den længere bane kan sørge for flere vedvarende energikilder, da der lægges større opmærksomhed på aktiviteter i grøn energi. Du kan se mere på hjemmesiden og få flere informationer om grøn energi til dit hjem.

Få foretaget et energisyn af virksomheden

Et energisyn er noget, man kan gøre som privat, men når man har en virksomhed, benytter man oftest en del strøm, og det kan være en fordel at få foretaget et energisyn af virksomheden. Det kan først og fremmest være en fordel, fordi energisyn har været et lovkrav siden 2015, hvor der bliver specificeret, at virksomheder skal have lavet energisyn hvert 4. år. Får man lavet de jævnlige energitilsyn, sikrer man ligeledes, at man som virksomhed ikke opererer uden for lovens rammer, hvilket ellers kan koste virksomheden stort. Med et energitilsyn kan man ligeledes tjenes penge, da der her kan forekomme muligheder for optimeringer af energisystemet på arbejdspladsen, hvilket kan gøre energiforbruget billigere, hvorved energitilsynet blot kan fungere som en fremtidsinvestering.

Man kan ligeledes vælge at benytte sig af et energistyringssystem, således det hele tiden er nemmere at holde øje med og styre energiforbruget, og det kan ligeledes blive pengebesparende for virksomheden. Prisen på energisynet afhænger af forskellige ting såsom blandt andet antallet af lokationer – inklusive adresser, kvadratmeter, antallet af ansatte pr. kvadratmeter, virksomhedstype, om der haves energistyring med flere, hvorfor overvejelser som disse er vigtige at lave, inden et energisyn bestilles.