Hvis du står overfor at skulle bygge dit eget hus på en opkøbt grund, har du nok at se til. Men inden du kan starte på at opføre det nye flotte hus, skal du igennem en lige så vigtig proces kaldet nedbrydning.

Nedbrydningsarbejde må dog ikke forsimples til at handle om blot at køre skrot og gamle murbrokker væk.

Miljøscreening – for din families sikkerhed

Hele opgaven starter typisk med en miljøscreening. Sådan en screening er vigtig, da den analyserer grunden for farlige stoffer. De såkaldte miljø- og sundhedsskadelige stoffer som bl.a. PCB, bly og asbest, der har været anvendt i mange ældre byggerier.

Nedbrydningsfirmaets rolle er at dokumentere forholdet og bortskaffe de skadelige stoffer. Dette kræver ofte adgang til en særlig type miljøstation, som firmaerne har adgang til.

Og det er altså ikke blot ved hele nedrivninger af huse og store bygninger, at screeningen er væsentlig. Selv ved redskabsskure og lignende, kan der med fordel indkaldes et firma til at varetage nedbrydningsopgaven.

Undgå uforudsete udgifter

De værst tænkelige oplevelser under nybyggeriet skyldes ofte uforudsete hændelser. Ikke nok med at de kan forsinke byggeprocessen, så kan de løbe op i høje udgiftsbeløb.

Sådanne katastrofer undgås bedst ved at udføre en indledende kortlægning af potentielt miljøskadelige stoffer i og omkring bygningen. Opdages sådanne stoffer under selve byggeprocessen, resulterer de i hjemsendelse af håndværkere, og dermed byggestop, indtil de farlige stoffer er kortlagt, udryddet og der er gennemgået en ny inspektion, der påviser at alle farlige stoffer er borte.

Få processen penslet ud

Du vil naturligvis gerne have indsigt i det arbejde, der foregår på din byggegrund -samt vide hvad du betaler nedbrydningsfirmaet for.

Sørg derfor for at alt er penslet ud. F.eks. hvad der skal nedbrydes. Er der mure tæt på byggeriet, der skal brydes op? Er der træer og stubbe, der skal indkaldes andre fagfolk til eller har firmaet en maskinpark, der kan imødekomme opgaven? Hvad er tidshorisonten og hvad er proceduren, hvis nabolagets internet gå, fordi der graves et kabel over?

Sørg for, der er styr på det hele.

Indhent flere tilbud

En sidste vigtig detalje, inden du vælger dit firma er naturligvis prisen. Mange nedbrydningsselskaber tilbyder uforpligtende tilbud. Derfor kan du med fordel samle f.eks. 3 tilbud, og herefter vælge det bedste. Der kan være store prisudsving, hvis du f.eks. sammenligner tilbud på nedbrydning i Sønderjylland med et nedbrydningsfirma i det centrale København.

Ofte kører firmaer dog gerne på tværs af landet for at tage sig af en vunden opgave, så du kan vælge det billigste tilbud. Men husk! Det bedste er ikke nødvendigvis det billigste. Se efter om alt er inkluderet.