Overvejer du at tegne en husforsikring, men mangler overblik over, hvad og hvor meget den dækker? Så læs med her. Det er nemlig vigtigt, at du læser det med småt, når du tegner en forsikring. Hvad forsikringen dækker afhænger af, hvilket selskab du vælger at tegne forsikringen hos. Prisen varierer fra selskab til selskab og afhænger af, hvad du tegner udover grunddækningen. Fælles for de fleste husforsikringer er at de dækker skader i forbindelse med brand, storm, sne og frost, vandskader, indbrud og hærværk. Alle disse skader er uventet, hvilket netop er dét, som en husforsikring erstatter dig for, hvis skaden er ude.

 

Tillægsforsikringer til en husforsikring

Når du tegner din husforsikring er det ofte med en grunddækning, hvorefter du kan tegne tillæg, såfremt der er behov for dette. Det vil være uheldigt, hvis skaden er sket, og man netop ikke har tegnet tillæg til den pågældende skade. Tillæg til forsikringen kan eksempelvis være:

 • Svampedækning (skader som følge af hussvampe)
  • Udvidet svampedækning (hvis der er råd i trækonstruktioner)
 • Insektdækning (dækker angreb i træ fra de fleste insekter) OBS: Hos mange forsikringsselskaber er murbier ikke under dækning, da de ikke er i stand til at nedbryde træ)
 • Glasdækning (dækker knuste ruder samt revnede toiletkummer, badekar og håndvaske)
 • Skjulte rør- samt kabeldækning i huset
 • Du kan også tegne yderligere udvidede dækninger. Disse kan eksempelvis være ’ikke pludselig vandskade’ og skader forårsaget af skadedyr som flagermus og mår. Det kan også være vandindtrængning i kælderen såfremt man har en utæt kældervæg eller lignede utætheder

 

Ikke inkluderet i husforsikringen

Normalvis dækker forsikringen til huset ikke:

 • Skader, som kommer fra manglende vedligeholdelse
 • Hvis der er fejlkonstruktioner på tag eller bygninger, er dette ikke dækket
 • Ting i huset, der benyttes til erhverv
 • Skader på bygninger, der er opstået over en længere årrække
 • Hvis der har været rystelser fra trafik, er dette ikke omfattet dækningen
 • Det vil fremgå af forsikringspolicen og i betingelsen, hvis dit forsikringsselskab har andre undtagelser

Såfremt du eksempelvis er i gang med at udskifte vinduer eller døre i boligen, og de nye elementer står fremme, men endnu ikke er fastmonteret, er disse ikke dækket. Ting skal være fastmonteret til huset, før det kan dækkes af husforsikringen. Hvis du ønsker at ’ikke fastmonteret ting’ skal være dækket, har du mulighed for at tegne en entrepriseforsikring.