Der kan være mange forskellige grunde til, at det kan være nødvendigt at få udskiftet taget, og det kan blandt andet være tagbelægningernes levetid. Det forholder sig nemlig således, at gamle tagbelægninger over årene bliver slidte, mens det på sigt også kan blive utæt, hvilket også kan være en meget god grund til at få udskiftet det gamle tag. Herudover kan det også være, at det tag, man har på boligen, ikke er passende i forhold til stil og farve, mens det også er muligt, at taget passer dårligt arkitektonisk. Det er i høj grad noget, der gør, at taget ikke passer til huset, hvilket har en negativ effekt på husets samlede udtryk, og derfor kan det være en fordel at få skiftet det gamle tag til nyt. Dog skal man være opmærksom på sit budget, da et nyt tag kan være dyrt. Finansier projektet med et lån, hvis du vil være sikker på, at du har penge nok.

Tagets vægt og hældning skal afstemmes med valg af tagtype

Når man skal have udskiftet taget, er der dog flere forskellige ting, man skal være opmærksom på, og det er blandt andet gældende for tagets vægt, der skal stemme overens med den bærevne husets vægge, undertag og lignende har. Vælger man et tungt tag, vil husets konstruktioner tage stor skade, hvilket kan give store konsekvenser, mens det ej heller er godt for den tunge tagbelægning. Derfor kan det være en fordel at vælge en tagtype, der nogenlunde er i samme vægtklasse som det tag, der tidligere har lagt på boligen. Herudover skal man også være opmærksom på tagets hældning, der også er vigtig at afstemme med valget af tagbelægning. Det er nemlig forskelligt fra tagbelægning til tagbelægning, hvor stor hældningen på selve taget må være, hvilket handler om tagets tæthed. Tagpap kan benyttes til stort set alle taghældninger, men vælger man eksempelvis teglsten, er det vigtigt, at hældningen ikke er for lille, da det herved kan være svært at gøre huset tæt.

Forskellige typer af tagbelægning

Det er også vigtigt at være opmærksom på, at de forskellige tagbelægninger har forskellige udseender, og her er det vigtigt at få valgt noget tag, der passer i forhold til husets udseende. Får man valgt en tagbelægning, der i sit udseende harmonerer med boligens udseende, vil det hele også gå op i en højere enhed. Det medfører ydermere, at hele boligens samlede udtryk også bliver flottere. Her skal man både vælge i forhold til stil og farve, da det kan være en fordel at vælge mere traditionel tagbelægning til en traditionel type af hus, mens man godt kan vælge nogle mere moderne tagbelægninger til nyere og mere moderne huse.