Mange kan nok blive enige om, at det er spild af vand, når tøjvask og toiletskyl anvender frisk drikkevand. Både fordi det er store mængder af rent vand, der bruges til noget, hvor alt muligt andet vand lige så vel kunne bruges. Og fordi det er mange penge, en husstand kan skulle slippe årligt for forbrug til toiletter og vaskemaskiner og andre formål, hvor regnvand i stedet kunne anvendes. For at gøre noget ved dette, kan man installere et regnvandsanlæg.

Regnvandsanlæg samler vand fra overflader, tage og nedløbsrør når det regner. Vandet filtreres, så det er rent nok til formålene, og derefter opbevares det, indtil der bliver brug for det.

Fordele ved regnvandsanlæg

At have sit eget regnvandsanlæg har mange fordele. Vandbesparelserne er store, da en betydelig del af husstandenes vandforbrug almindeligvis går til toiletskyl og tøjvask. Hvis man endvidere bruger det opsamlede regnvand til at vande, er vandbesparelsen – og deraf også den økonomiske besparelse – endnu større.

Andre fordele er blandt andet, at der ikke kalk i regnvandet, i modsætning til de store mængder kalk, der findes i meget af det danske grundvand. Dermed er vandet blidere mod vaskemaskiner og andre maskiner, og man behøver i øvrigt mindre mængder sæbe. Regnvandsanlæg har desuden en forholdsvis kort tilbagebetalingstid, sammenlignet med andre løsninger som for eksempel solceller. Og så kan man ofte få refunderet sine udgifter, når man selv sørger for at skaffe sig af med sit regnvand, hvilket gør anlægget billigere endnu.

 

Undgå overløb med en faskine

En langt mindre omfattende mulighed for at styre regnvandet er med en faskine. Formålet med en faskine er at forsinke vandets nedsivning. Det medvirker til at aflaste kloakkerne, og ved skybrud eller perioder med meget regn kan det afhjælpe oversvømmelser i eksempelvis kældre. Endvidere kan du selv slippe af med dit regnvand, uden at skulle etablere et afløb til kloakken. Regnvand og øvrigt spildevand skal nemlig ledes væk hver for sig.

En regnvandsfaskine er en ret simpel løsning, og også billig at etablere. I bund og grund består den blot af et hulrum under jorden, hvor grundens regnvand ledes hen. Rummet er fyldt med et materiale, der gør, at vandet er længere tid om at trænge ned i undergrunden – dermed kan oversvømmelser på din grund undgås.

Du kan enten købe en faskine, eller du kan rimelig nemt lave en selv. De faskiner, du køber, er ofte fyldt med plastrør med små huller i, hvor vandet samles og langsomt siver igennem. Hjemmelavede faskiner fyldes ofte med småsten, som giver den samme virkning. Uanset hvilken type, du foretrækker, skal den graves ned i jorden, og der skal forbindes rør, som leder vandet hen til faskinen fra de relevante steder. Det lyder simpelt nok, men der er selvfølgelig lidt forarbejde, der skal gøres – blandt andet skal man ansøge kommunen om en byggetilladelse. Der findes mange udmærkede guides, der kan hjælpe en på vej, og ellers er der selvfølgelig rig mulighed for at få professionelle til at ordne projektet for en.